2009: Het 50-jarig jubileum

In 2004 bestond de vereniging 45 jaar. Uit het artikel rechts blijkt dat er in het voorjaar van 2005 aandacht aan is besteed. Inmiddels is dirigente Gonda van Zundert opgevolgd door Annemarie Simons. Annemarie ziet het wel zitten om ook een orkest van Accordeola in Goes te leiden, maar
daar is het niet van gekomen. Bij het 50-jarig jubileum pakt de PZC uit met een fors artikel van bijna twee pagina's. Verder valt te melden dat in 2007 de repetieruimte is verhuisd naar zorgcentrum Ter Reede aan de Vredenhoflaan.