1984: Het 25-jarig jubileum

In 1984 werd in verband met het 25-jarig jubileum een langspeelplaat opgenomen.
Het was de bedoeling er 500 te laten produceren. Een rijwielhandelaar bleek bereid hiervoor 6.000 gulden voor te schieten. Ook werden er enkele rommelmarkten georganiseerd.
De opnames vonden plaats in de rustig gelegen kapel van Sint Maarten in Hoogelande.
De foto rechts kwam op de hoes van de jubileum-plaat.
Helaas ontbreekt Ans Boone op de foto. Jammer want Ans is de enige, die vanaf het begin onafgebroken lid is van de vereniging.
Tijdens de jubileumuitvoering in november 1984 werd Ans hiervoor dan ook gehuldigd en ontving samen met Henk Post een oorkonde namens de NOVAM.
Ter verhoging van de feestvreugde was vlak voor deze uitvoering het jeugdorkest erin geslaagd onder leiding van Harry Schroevers met glans naar de tweede divisie te promoveren.

Op de foto hieronder krijgt dhr. Bruinooge, wethouder van cultuur in Vlissingen, het eerste exemplaar in aanwezigheid van enkele bestuursleden en de dirigent door een jeugdlid uitgereikt.