1979. Het 20-jarig jubileum

Een hoogtepunt beleefde Accordeola op 12 juli 1976, met een optreden in het TV-progamma "Bij ons in Zeeland". Dit programma werd gepresenteerd door Pierre van Ostade met muzikale medewerking van Tony Eijk. Ook de uit Zeeland afkomstige Marie-Cecile Moerdijk trad in het programma op.
In 1977 gaat het A-orkest voor een 4-daagse trip naar Deal in Engeland in het kader van een culturele uitwisseling.
Op een NOVAM-concours behalen het A- en C-orkest beiden een eervolle vermelding.
Helaas zijn er op weg naar het 20-jarig jubileum ook veel wisselingen van dirigent. In 1975, een jaar na het 15-jarig jubileum werd afscheid genomen van dirigent H. Gijsels. Het A- en B-orkest krijgen dan als dirigent J. Eckhardt, die daarvoor al het B-orkest leidde. Het B-orkest gaat dan verder met dirigent Ronald van Oorschot, tot hij in 1978 wordt opgevolgd door G. Blom. Maar deze werd in 1979 directeur van de Vlissingse muziekschool. Vervolgens nam Harry Schroevers, al jaren spelend in het A-orkest, het B-orkest onder zijn handen en omdat vervolgens dirigent Eckhardt vertrok, ook het A-orkest. Al deze wisselingen waren volgens voorziter L.P. van Oorschot nadelig voor het ledenaantal.